Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
9 oktober, 2023

Tillbaka som reservofficer

Lenny Ericson

Lenny Ericson lämnade Försvarsmakten under nedläggningseran i mitten på 00-talet. Under 2018 återvände han som reservofficer.

Som nybliven civilist började han arbeta hos SJ. Han utbildade sig till lokförare.

– När jag lämnade 2005 som 25-årig löjtnant upplevde jag att det inte fanns någon framtidstro i Försvarsmakten. Det var dålig stämning efter alla förbandsnedläggningar och framtiden var oklar, säger Lenny Ericson.

På sitt nya jobb märkte han snabbt att utbildningen han gått i Försvarsmakten hade rustat honom väl. Jobbet som lokförare har släktskap med de operativa delarna av officersyrket. Vikten av punktlighet och att kunna fatta snabba beslut är några av dessa.

– Att inte kunna fatta beslut i tid är ofta förödande i många typer av verksamheter. Det blir särskilt tydligt när punktlighet är en bärande del i arbetet. Där tycker jag att utbildningen från Försvarsmakten har gett mig stora fördelar, menar Lenny Ericson.

Efter att ha arbetat som lokförare gick han vidare inom SJ till en roll som fordonsingenjör. Tjänsten är mindre operativ och ställer andra krav. Även i denna roll märks det att utbildningen från Försvarsmakten ger fördelar.

– Ledarskapsutbildningen har jag haft nytta av i många situationer i livet. Som reservofficer fortsätter jag utvecklas och jag känner att jag alltid kommer tillbaka till mitt civila jobb med nya perspektiv efter varje övning. Min arbetsgivare uppskattar detta och ser positivt på mitt engagemang, fortsätter Lenny Ericson.

Som reservofficer tjänstgör han på Försvarsstaben där han främst arbetar med kommunikation. När han återvände 2018 gjorde han det med nya erfarenheter.

– Jag märker att jag kan bidra med mycket utöver det rent handgripliga. Tydligast är fokus på huvuduppgiften och tanken om kunden i centrum som är väldigt central på mitt civila jobb. Mitt engagemang för Försvarsmakten växer för varje övning och jag utesluter inte nya uppgifter som reservofficer eller att jag genomför nivåhöjande utbildningar i framtiden, avslutar Lenny Ericson.