Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
21 december, 2022

Schenker Åkeri tecknar avsiktsförklaring med Försvarsmakten

Försvarsmakten har under 2022 tecknat en avsiktsförklaring med Schenker Åkeri som ingår i DB Schenker-koncernen, den globala logistikleverantören. Partnerna skakade hand vid ett möte under Almedalsveckan i Visby.

Schenker Åkeri, ett av Sveriges största åkerier med verksamhet på 19 orter i landet, kör både lokaldistribution och fjärrtransporter. Genom samarbetet med Försvarsmakten ser företaget en möjlighet att rekrytera kompetent personal med gedigen utbildning. Den som vill satsa på chaufförsyrket erbjuds en trygg anställning med bra villkor och fasta arbetstider, som kan kombineras med privatlivet. Dessutom värdesätter Schenker Åkeri erfarenhet från Försvarsmakten och uppmuntrar till ett fortsatt deltidsengagemang parallellt med en eventuell anställning.

Schenker Åkeri har årligen ett behov av att rekrytera semestervikarier inför sommarperioden, vilket gör det möjligt att prova på chaufförsyrket efter avslutad militärtjänstgöring och dessutom ha en chans till förlängning.

– Under pandemin blev det tydligt för många att transporter, inte minst av mat och medicin, är grundläggande för ett fungerande samhälle. Vi ser det som en viktig uppgift att säkerställa transporter även i kristider. Vi är dessutom inne i en spännande fas med omställning till fossilfria transporter vilket gör chaufförsyrket ännu mer attraktivt, säger Tomas Johansson, vd Schenker Åkeri.

Jesper Nilsson, platschef Schenker Åkeri Helsingborg, och projektledare för samarbetet, har själv erfarenhet från engagemang i Försvarsmakten i kombination med arbetet på Schenker Åkeri.

Jesper Nilsson.

– Att arbeta på Schenker Åkeri är för mig lugnet och tryggheten i vardagen. Nära familjen och fritiden. Ett engagemang i Försvarsmakten är alla de andra sakerna, insatsen som skapar lugn och trygghet för andra. Som veteran är jag stolt över att arbeta på ett företag som bidrar till engagemang och utvecklingen av totalförsvaret.

 

Om DB Schenker
DB Schenker är världens ledande logistikleverantör med cirka 76 100 medarbetare i över 130 länder. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. DB Schenker i Sverige har cirka 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser. DB Schenker har som mål att vara fossilfri 2040.