Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
26 februari, 2019

Partnerföretaget Military Work genererar ökat intresse för Försvarsmakten

Kompetensförsörjningsföretaget Military Work, partnerföretag till Försvarsmakten, genomför löpande medarbetarundersökningar. Utfallet av undersökningarna för 2018 visar att Military Work ligger väl positionerad för att fortsatt tillföra nytta till individ, näringslivet och Försvarsmakten.

Military Works medarbetare har alla bakgrund från Försvarsmakten. De har varit eller är tjänstgörande som GSS/K, GSS/T, yrkesofficer, reservofficer, civilanställd, kadett, inom Hemvärnet med mera.

Svarsfrekvensen bland Military Works medarbetare har under året varit mycket hög och i 2018 års sista undersökning konstaterades det att:

– Bland de tidvis tjänstgörande (GSS/T) anger 75% att Military Work underlättar möjligheten till tjänstgöring inom Försvarsmakten parallellt med arbete för Military Work.

– 90% av Military Works medarbetare anser att deras bakgrund från Försvarsmakten är mycket värdefull i det civila arbetet. Det ger ett civilt mervärde.

– 78% anser att Military Work stöttar och uppmuntrar den enskilde i fortsatt militär karriär.

– 53% av de tillfrågade anser att de fått ett längre perspektiv med relationen till Försvarsmakten genom Military Work.

Military Work erbjuder sina medarbetare att ingå i en Quick Reaction Force, QRF, som innebär extraarbete vid sidan om annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel arenaevenemang som fotbollsmatcher, konserter etc.

– 80% av de tillfrågade vid Quick Reaction Force anser att Military Work tar hänsyn till medarbetarens tjänstgöring vid Försvarsmakten vid QRF-uppdrag.

– Årets resultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg. När vi etablerade Military Work visste vi att våra medarbetare skulle vara attraktiva på den civila marknaden, det har vi fått kvitto på samtidigt som det är synnerligen stimulerande att se våra medarbetare uppleva det. Sedan vet vi att det går att kombinera militär- och civil karriär, under hela tiden eller i olika skeden i livet. Vi ser fram emot att fortsatt utveckla oss för individens, Försvarsmaktens och näringslivets bästa, säger Mikael Karlsson, grundare och VD för Military Work Group.

– Partnerskapet med Military Work möjliggör för deltidstjänstgörande personal att kombinera en militär- och civil karriär, samt stödjer Försvarsmakten i vårt arbete att rekrytera ungdomar till militär grund utbildning, säger Göran Oscarsson Chef FM Arbetsgivarrelationer. Dessutom förmedlar Military Work meritvärdet att militär erfarenhet till sina kunder och uppdragsgivare.

 

Military Work kompetensförsörjer företag och organisationer med handlingskraftiga, pålitliga och kompetenta individer med erfarenhet från militär tjänstgöring. Military Work är verksamt i Sverige, Finland och Danmark.

 

För ytterligare information:
Christopher Johansson tel. 070-441 15 39, E-post: christopher.johansson@militarywork.se
Mårten Granberg tel. 070-764 01 00, E-post: marten.granberg@militarywork.se

Besök även: www.militarywork.se