Partners

Säkerhet Utbildning

Valtam Group AB

Genom sina diskreta och innovativa arbetsmetoder utgör Valtam ett naturligt val som helhetsleverantör inom säkerhet och trygghet.
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi förmåga och kapacitet att erbjuda kvalitativa och effektiva lösningar på era problem.

Utbildning
Vi erbjuder kundanpassade utbildningar, seminarium och föreläsningar hos er eller på vår unika utbildningsplats i Roslagen. Våra utbildningar riktar sig till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Utredning
Valtam utför utredningsuppdrag i syfte att förebygga, förhindra eller begränsa skada på uppdragsgivarens skyddsvärda tillgångar så som person, egendom och anseende. Vi utför operativ utredning genom att använda oss av bakgrundskontroller, spaning samt intervjuer med inblandade parter.

Personsäkerhet
För Valtam innebär personsäkerhet ett helhetsgrepp för att trygga individens säkerhet samt att förebygga och förhindra angrepp. Vi anpassar alltid lösningen efter aktuellt behov, genom att nyttja bland annat utbildning, utredningsverksamhet, skyddsspaning, bevakningstjänster och krishantering.

Krishantering
Genom en fördjupad kunskap om människan under stress, knutet mot ett principsystem som utarbetats för att underlätta beslutsfattande i pressade situationer, har Valtam en mycket hög kapacitet att stödja uppdragsgivare under pågående krishantering.

Här hittar du mer information: