Partners

Säkerhet

Sectyne

Sectyne är ett mindre nischföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom cyber- och informationssäkerhetsområdet där vår målsättning är att bidra till skyddet av samhället och dess kritiska funktioner. Vi har gedigen domänkunskap inom t ex energi, försvar, brottsbekämpning och telekommunikation, där våra typiska uppdrag främst omfattar teknisk expertis, analys och strategisk rådgivning, men också utbildning.

Våra kunder är i huvudsak myndigheter och aktörer inom kritisk infrastruktur nationellt och internationellt, vilket är en av anledningarna till varför samarbetet med Försvarsmakten är viktigt för oss. Utifrån det stora förtroende vi har hos våra kunder så ställer vi därför också höga krav på våra medarbetare – nya som gamla. I gengäld erbjuder vi riktigt bra anställningsvillkor för dig som är tidvis tjänstgörande inom Försvarsmakten.

Här hittar du mer information: