Partners

Säkerhet Utbildning

Scutus Protection AB

En säker morgondag

Scutus levererar säkerhetstjänster över hela Sverige såväl som internationellt med kontor i Stockholm, Karlstad och Malmö. Med ledorden Ansvar, Engagemang och Integritet hjälper vi människor, organisationer och samhälle att förebygga, hantera och skydda mot hot, risker och brott.
Scutus har långsiktigt och starkt ägande, stark tillväxt och ett tydligt erbjudande till marknaden. Scutus arbetar med ständig förbättring, socialt ansvarstagande och hållbarhet, certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. www.scutus.se

Scutus erbjuder säkra transporter över hela världen i samarbete med Industriflyg, bolagen har gemensamt ägande. www.industriflyg.se

Här hittar du mer information: