Partners

Bygg och anläggning

GÖAF Byggservice AB

Verksamt inom stor Göteborg är GÖAF ett byggserviceföretag som hjälper husägare att underhålla, förbättra och förfina sina bostäder. Från det enklaste arbetet till de största renoveringarna så gör vi vårt bästa för att nå målen, både de ekonomiska och de kreativa. Vi lägger mycket fokus på kommunikation, ordning och reda och logistik. Projekten planeras i förväg för att kunna genomföras så effektivt som möjligt. Arbetet är varierande, ibland olika projekt dag till dag, annars större projekt över längre tid. Projekten planeras in generellt i tid. Dock ligger mycket ansvar på individen för hur projekten utförs. I de större projekten stöttar vi med projektledare, och i de mindre finns alltid stöd att få – dock ligger ansvaret på utföraren.

Här hittar du mer information: