Partners

Offentlig sektor

Försvarsmakten

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När helst behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

Ett jobb i Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi har stort förtroende för våra medarbetare vilket ger dig stor möjlighet till eget ansvar. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

Merparten av våra övningar och insatser genomförs i Sverige men vi har ofta internationellt fokus för att möta de krav som ställs.

Om du söker ett engagemang i Försvarsmakten på hel- eller deltid är du välkommen att ta del av våra erbjudanden på Jobb.forsvarsmakten.se

Vill du ha information om jobb och utbildningar i Försvarsmakten som passar dig?

Skapa en profil i Mitt försvarsmakten