Partners

Säkerhet

Cubsec AB

Vi på Cubsec erbjuder trygghetslösningar och säkerhetspaket för företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi skiljer oss från våra branschkollegor genom att satsa lika mycket på att skapa trygghet som vi gör på att leverera säkerhetslösningar. Istället för att lindra de uppenbara symtomen, arbetar vi för att identifiera uppkomsten till behovet, tillsammans kan vi finna en långsiktig lösning som skapar en varaktig förändring.

Utefter detta skräddarsys en lösning som på bästa sätt ökar tryggheten och ser till att symptomen inte kommer tillbaka. Alla andra typer av lösningar lindrar bara för stunden, men löser inte det grundläggande problemet. För att få till en långsiktig förändring krävs delaktighet, dialog och integration. Tre delar som vi på Cubsec kan bidra med.

Vår arbetsmodell baseras på en grundläggande analys för att fastställa behov, eventuella risker, möjligheter och mål, så att vi tillsammans kan ta fram en optimal helhetslösning.

I vårt tjänsteutbud ingår allt ifrån strategi och säkerhetspersonal, till trygghet och teknik i varierande former. För att erbjuda ett så komplett utbud som möjligt samarbetar vi även med en rad externa specialister när det behövs. Cubsec´s resultatorienterade arbetssätt har flera gånger uppmärksammats i media och genom olika utmärkelser.

Här hittar du mer information: