Partners

Säkerhet

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är en opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd.

Utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för företagen och invånarna i den ort där du bor. På MSBs hemsida kan du läsa om hur hur du går tillväga.

Här hittar du mer information: