Uppdrag

Bakgrund
Försvarsmakten har idag flertalet samarbeten med arbetsgivare och utbildningsanordnare som syftar till att skapa möjligheter för en långsiktig karriär för individen hos en annan arbetsgivare samtidigt som individen har ett deltidsengagemang i Försvarsmakten.

Samarbetspartners till Försvarsmakten är positiva till att individen har ett försvarsmaktsengagemang. De meritvärden som utbildning och erfarenhet i Försvarsmakten ger, är en stor tillgång i sin egen verksamhet. Vidare leder dessa samarbeten till ett ökat flöde av personal mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare. Samtidigt förankras en ökad kännedom om Försvarsmakten och dess verksamhet.

För att kommunisera konkreta jobb- och utbildningserbjudanden från samtliga samarbetspartners till individer med militär utbildning och erfarenhet på ett enkelt sätt har soldatkarriär.se skapats.

Ett uppdrag av Försvarsmakten
Försvarsutbildarna har därför fått i uppdrag av Försvarsmakten att skapa och förvalta denna karriärportal. Försvarsutbildarna samarbetar i detta uppdrag med CareerBuilder gällande den tekniska lösningen för sökmotorfunktionen på soldatkarriär.se. CareerBuilder är en samarbetspartner till Försvarsmakten och har ett samarbetsavtal tecknad avseende samarbete om kompetens- och personalförsörjning.