Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
15 februari, 2018

Nobina och Försvarsmakten inleder samarbete kring kompetensförsörjning

Försvarsmakten och Nobina vill kunna erbjuda sina anställda breddade karriärmöjligheter, och har därför inlett ett samarbete. Genom att göra det lättare för medarbetare att växla arbetsgivare vill Försvarsmakten och Nobina underlätta en långsiktig kompetensförsörjning. 

Nobina är det första företaget inom transport- och kollektivtrafiksektorn som skriver en avsiktsförklaring med Försvarsmakten om ett kompetenssamarbete:Försvarsmakten ska stödja Nobinas möjlighet att rekrytera medarbetare med militär bakgrund, samtidigt som Nobina vill underlätta för medarbetare som har ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten.

Nobina är Nordens största kollektivtrafikoperatör med cirka 7 900 anställda i Sverige. Försvarsmakten har många anställda med deltidsuppdrag, och som har rätt kompetens för att bli exempelvis gruppchefer eller bussförare inom Nobina.

– Vi är mycket glada för det här samarbetet, som ger både våra och Nobinas medarbetare en möjlighet till nya meriter och utmaningar. Vi är övertygade om att den kompetens som Försvarsmaktens personal har kommer att uppskattas mycket inom kollektivtrafiken, och vice versa. Det här samarbetet är något som både Försvarsmakten, Nobina, den enskilda individen och samhället vinner på, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Både Försvarsmakten och Nobina vill bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. Förhoppningen är samarbetet ska bidra till kompetensförsörjningen inom två samhällsviktiga funktioner.

–  Kollektivtrafiken ökar i betydelse i samhället. Det gör att vi kommer att ha stora rekryteringsbehov framöver, samtidigt som vi ställer höga krav på dem vi anställer. Vi tror att det finns många inom Försvarsmakten som passar inom Nobina: ansvarstagande personer med tydliga, goda värderingar som vill göra ett viktigt arbete, säger Jan Bosaeus, vd Nobina Sverige.

Nobina och Försvarsmakten ska samarbeta kring kompetensförsörjning på olika vis – bland annat genom att underlätta för karriärväxling, använda varandras rekryteringskanaler och arbeta med meritvärdering. Nobina ska exempelvis bidra med kunskap och erfarenhet när Försvarsmaktens förartjänster ska valideras och ”översättas” till civila tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, Kommunikationschef Nobina, 072-967 02884 eller
Mia Jungefors, HR-strateg Försvarsmakten, 070-918 64 29