Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
13 augusti, 2019

Lantmännen Maskin, Swecon och Försvarsmakten i samarbete om kompetensförsörjning

Som ett led i arbetet att lösa kompetens- och personalförsörjningen för transportnäringen och Försvarsmakten, har Lantmännen Maskin och Swecon skrivit på en avsiktsförklaring om ett övergripande samarbete med Försvarsmakten. Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för varje professionell organisation.

Transportnäringen är i stort behov av personal och därför är det vitalt att kompetensförsörjningen stärks i hela landet. Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel med 10 000 anställda. Swecon ägs till 100 procent av Lantmännen och är en av världens största återförsäljare av Volvo Construction Equipment. Både Swecon och Lantmännen finns över hela Sverige.

– Den svenska transportbranschen saknar tekniker och för Lantmännen är detta en ny och spännande väg att hitta och behålla medarbetare. Våra bolags geografiska spridning matchar väl Försvarsmaktens, vilket vi ser som en stor styrka i detta samarbete, säger Anita Asklund, HR- & Kommunikationsdirektör vid Division Lantbruk, Lantmännen.

– Många av de vi anställer direkt från skolan behöver vägledning för att utvecklas som individer, ta ansvar och bli trygga i sig själva. De generella kompetenser som man erhåller i Försvarsmakten av struktur, teamkänsla och säkerhetstänk tycker vi är väldigt relevanta varför vi ser att vi vill utveckla ett samarbete kring personal, säger Joakim Arndorw Affärschef Service och Reservdelar på Swecon.

Samarbetet syftar bland annat till att underlätta för personal som har anställning inom transportbranschen att kunna kombinera sin karriär med deltidsengagemang inom Försvarsmakten, t ex inom hemvärnet, som reservofficer eller som tidvis tjänstgörande soldat/sjöman/gruppchef. Samarbetet avser att undersöka möjligheterna att gemensamt marknadsföra sina respektive erbjudanden i syfte att bland annat tydliggöra det gemensamma ansvaret för ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

– Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete där vi ser fyra vinnare, nämligen att det är bra för näringslivet, bra för Försvarsmakten, bra för Sverige och framförallt för individen, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens Personaldirektör. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden fortsätter Klas.

Samarbetet avser även att arbeta för att erfarenhet från den ena partens organisation ska vara en tydlig merit för individen i en karriär hos den andra parten. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Läs mer om att samarbeta kring kompetensförsörjning med Försvarsmakten här

För mer information kontakta:
Ulrika Sehlin, HR-strateg Försvarsmakten
jonas.wannberg@mil.se

Fred Stenudd, HR Konsult Lantmännen
fred.stenudd@lantmannen.com

Foto: Ulrika Sehlin, Försvarsmakten
Text: Ulrika Sehlin, Försvarsmakten & Therese Pettersson, kommunikatör Lantmännen