Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
15 april, 2019

Joakim – Hotelldirektör och reservofficer

Joakim Lempiäinen är hotelldirektör för Scandics hotell i Falun och Borlänge och samtidigt engagerad i Försvarsmakten. Foto: Henrik Hansson

Scandic har hittat en metod att rekrytera och behålla personal. Genom sitt samarbete med Försvarsmakten får hotellkedjan välutbildade ledare med ovärderlig erfarenhet från att jobba i en komplex miljö.

Varje dag ”ramlar hela världen” in på hotell runtom i Sverige. Det kräver att personalen älskar serviceyrket, är skicklig på att hantera stress – och vet hur de ska möta skillnader mellan olika kulturer.

På hotellkedjan Scandic jobbar samtidigt människor med runt 100 olika nationaliteter – då förstår man vilken mångfald arbetsplatsen innebär. För att hitta och behålla rätt anställda har Scandic ett samarbete med Försvarsmakten om personal.
– Kan vi hitta ledare och specialister från Försvarsmakten som jobbat i globala miljöer är det väldig bra för oss. Det tar väldigt lång tid och är dyrt att bygga den typen av kunskap internt, säger Henrik Dider, HR-direktör på Scandic.

En av dessa Scandic-anställda med dubbelt engagemang är Joakim Lempiäinen, hotelldirektör på Scandic Falun och Scandic Borlänge. Han tjänstgör som reservofficer vid Militärregion mitt och har gjort utlandsmissioner i Kosovo och Liberia.
– Vare sig man har en Scandic-uniform, en uniform från Försvarsmakten eller en FN-basker är man beroende av att förstå varandra och förstå att alla representerar samma organisation för att kunna jobba tillsammans, säger Joakim Lempiäinen.

Joakim är utbildad civilingenjör och ekonom och har en bakgrund inom teknikföretag – men synen på ledarskap började i Försvarsmakten. På hans första mission som 26-åring i Kosovo.
– Ledarskap är ett livslångt lärande och degen började knådas då jag förstod att jag som chef är ansvarig, men inte specialist. Det är min uppgift att se till så att personalen har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb så bra som möjligt, säger Joakim.

Joakim gör mellan 10 och 20 dagar varje år som reservofficer, vid två till tre tillfällen. I rollen ingår att vara en länk mellan det civila samhället och Försvarsmakten i krissituationer. Det kan vara att allt från att Carl Larsson-gården håller på att översvämmas till att det är brand i Sala till att människor har sprungit bort sig i skogen och polisen behöver extra resurser – eller att landets gränser kränks. Han gör det för att han tror på idén om att Sverige ska ha en försvarsmakt.
– Det är ett kall jag har som gör att jag vill vara kvar i organisationen, säger Joakim.

Joakims erfarenheter från Försvarsmakten har gjort honom till en mycket uppskattad ledare på Scandic. Arbetsgivaren värderar hans självinsikt och hans metodiska sätt att leda högt.
– Joakim har en bra balans mellan hjärta och hjärna, vågar vara tydlig när han behöver vara tydlig men vågar också backa tillbaka tre steg när någon annan ska kliva fram, säger Henrik Dider, HR-direktör på Scandic.

Hans fortsatt dubbla engagemang uppskattas av Scandic eftersom de kan se en direkt avkastning i form av nya insikter till företaget – och gladare medarbetare.
– Vi tror att vi bidrar till lite frisk luft i Försvarsmakten, och jag är helt säker på att vi också får tillbaka frisk luft. Man kommer tillbaka mer motiverad och mer engagerad för att man fått utvecklas under några veckor. För oss är det en no-brainer att samarbeta, säger Henrik Dider.