Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
7 juni, 2023

Försvarsmaktens partnerföretag: Sodexo

Peter Melin, VD Sodexo

Erbjuder personer med bakgrund i Försvarsmakten deras första civila jobb

Peter Mellin är VD för Sodexo i Sverige. Företaget är världsledande inom hållbara måltider och service för individer genom hela livet. De har verksamhet i 53 länder och 422 000 medarbetare som servar 100 miljoner människor varje dag. Företaget menar att hållbar tillväxt och socialt engagemang går hand i hand. Syftet är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är världens 19:e största arbetsgivare. I Sverige arbetar 4 000 medarbetare.

Peter Mellin har själv en bakgrund i Försvarsmakten och är tydlig med att avsiktsförklaringen som tecknades med Försvarsmakten 2019 har två syften.

– Genom samarbetet vill Sodexo underlätta för sina medarbetare att kunna ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Sodexos rekrytering av medarbetare med militär bakgrund, säger Peter.

Enligt Peter är det särskilt intressant för Sodexo att rekrytera yngre personer genom att erbjuda dem deras första jobb efter avslutad värnplikt eller heltidstjänstgöring. Att Sodexo är en ledande serviceleverantör med en stark värdegrund och ett aktivt hållbarhetsarbete bedömer han som en god konkurrensfördel. Även deltidstjänstgörande personal som hemvärnsengagerade och reservofficerare välkomnas.

– Vi har möjlighet att över tid utväxla kompetenser och resurser på ett effektivt sätt. Det blir en win-win-situation för alla parter. Det är en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan utvecklas och tjänstgöra inom en ledande serviceleverantör som Sodexo, menar Peter Mellin.

Peter berättar att Sodexos storlek och stabilitet ger många nedarbetare möjlighet till karriärutveckling. Det medvetna arbetet med att erbjuda unga arbete skapar en bra plattform för den enskilde individen som ser en framtid inom servicebranschen.

– Vi rekryterar gärna personer med bakgrund i Försvarsmakten till kockyrket och till ledande befattningar. Vi vet också att många som har en utbildning från Försvarsmakten är värderingsstyrda, aktiva, ansvarstagande och förstår ledarskap. Vi publicerar våra tjänster på Soldatkarriärs webbplats och ser mer än gärna att de med bakgrund i Försvarsmakten söker sig till oss, avslutar Peter Mellin.