Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
28 oktober, 2017

Försvarsmakten och Vesper Group

Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten och Erik Lewin, VD, Vesper Group. Foto: Henrik Dalin/Försvarsmakten.

Vesper Group är ett svenskägt, internationellt säkerhetsföretag som arbetar i riskmiljöer både i Sverige och utomlands. Områdena omfattar bland annat riskhantering, säkerhetsrådgivning och personskydd. Vesper Group består till största delen av personal med erfarenhet från bland annat Försvarsmakten.

Från Försvarsmaktens sida är syftet med samarbetet att ge sin personal utökade möjligheter till kompetensutveckling, variation i arbetet och ytterligare höja meritvärdet på den civila arbetsmarknaden.

– Vi behöver rekrytera pålitlig personal med kompetens som vi vet att man får i Försvarsmakten. Bland annat är ledarskapet en av de faktorer som är väldigt viktigt när man verkar i de högriskmiljöer som vi gör, och där vet vi att Försvarsmaktens personal är mycket bra, säger Erik Lewin, VD Vesper Group.

– Försvarsmakten ser positivt på samarbetet eftersom det kommer att innebära utveckling av vår personal i nära samråd med Vesper Group vilket leder till fördelar både för Försvarsmakten och vår personal, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringen med Vesper Group är ett led i Försvarsmaktens arbete med att tydliggöra och stärka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten. Detta innebär också att det blir mer attraktivt att både söka sig till Försvarsmakten och att stanna längre. Ett jobb i Försvarsmakten innebär tusen möjligheter.

Text: Mia Jungefors, Arbetsgivarrelationer