Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
28 september, 2017

Försvarsmakten och Scania

Den 26 september tecknade Försvarsmakten avsiktsförklaring med Scania för att samarbeta om personal. Försvarsmakten har genom avsiktsförklaringen inlett ett samarbete som omfattar hel- och deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i syfte att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning inom respektive verksamhet.

I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Scania. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för Försvarsmaktens heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i samband med att de slutar i Försvarsmakten.

-För Scanias långsiktiga kompetensförsörjning är det viktigt att på olika sätt möta såväl yrkesverksamma som studenter. Detta samarbete gör det möjligt för Scania att få tillgång till mycket skarp kompetens inom Försvarsmakten, som efter avtalad tjänstgöringstid söker nya spännande uppdrag och utmaningar, säger Kent Conradsson, personaldirektör på Scania.

Samarbetet utgår från organisationernas långsiktiga personalförsörjning där anställdas erfarenheter och kunskaper ska vara en tydlig merit. Försvarsmakten avser att underlätta Scanias rekrytering av personal med erfarenheter från Försvarsmakten samtidigt som Scania ska underlätta för sina anställda att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten.

-Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Scania, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär, samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringen med Scania är ett led i Försvarsmaktens arbete med att tydliggöra och stärka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten.

Text: Jonas Wannberg, Arbetsgivarrelationer

 

Om Scania
Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 48 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH.