Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
12 februari, 2018

Försvarsmakten och Kriminalvården samarbetar kring kompetensförsörjning

Kriminalvården och Försvarsmakten har skrivit under en avsiktsförklaring, tänkt att stärka kompetens- och personalförsörjningen för de båda myndigheterna. Förhoppningen är också att överenskommelsen ska göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Genom det nya samarbetet vill Kriminalvården underlätta för sina anställda att även ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som Försvarsmakten vill stödja Kriminalvårdens rekrytering av medarbetare med militär bakgrund.

– De kompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden. Genom att tillsammans arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen, får båda organisationerna duktiga medarbetare, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Genom sitt samarbete vill Försvarsmakten och Kriminalvården också vara en väg för ungdomar in på arbetsmarknaden. Dels genom möjligheten att få jobb inom Försvarsmakten direkt efter gymnasiet, och dels genom möjligheten att senare i karriären arbeta parallellt inom Kriminalvården. Förhoppningen är också att detta ska gynna mångfalden på arbetsplatserna.

Från Kriminalvårdens sida ser man mycket positivt på den omfattande grundutbildning som ges inom Försvarsmakten, en tungt vägande merit när man söker jobb inom Kriminalvården. I första hand är samarbetet inriktat mot befattningar som kriminalvårdare, frivårdsinspektörer och produktionsledare.

– Det här är en möjlighet som båda myndigheterna vinner på. Vi på Kriminalvården får kompetenta sökande, och Försvarsmakten kan fortsätta att arbeta med sin tidigare personal, säger Johan Modin, Kriminalvårdens HR-direktör.

Text: Gustav Borg, Kriminalvården samt Jonas Wannberg, Försvarsmakten