Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
12 december, 2019

Arbetsgivarträff på Livgardet

Måndagen den 27 maj genomfördes en arbetsgivarträff på Livgardet i Kungsängen, Granhammar, mellan kl 08.30-11.00.

Måndag morgon är egentligen inte det bästa tillfället på veckan att genomföra ett evenemang som kräver extern samverkan och extra dukning av idrottshallen.

Men eftersom det var den tid vi hade möjlighet att få ihop alla de inneliggande rekryterna så fick vi se till att det fungerade. Livgardet bjöd även in alla tjänstgörande GSS K, som ville delta, till arbetsgivarträffen. Rekrythandläggare och HR-personal från bataljonerna deltog även för att öka sin egen kunskap om vilka arbetsgivare Försvarsmakten skrivit avsiktsförklaring med. Totalt sett samlade arbetsgivarträffen drygt 320 personer.

Tio (10) arbetsgivare och en branschansvarig hade svarat på inbjudan, som skickades ut drygt en och en halv månad innan genomförandet. De arbetsgivare som deltog var: Avarn, Securitas, Military Work, Nobina, Scania, Randstad, Opus, Manpower, SRS och Performiq samt branschansvarig från BYA.

Genomförandet inleddes med att Livgardet hälsade välkommen och orienterade om Försvarsmakten, Livgardet, det meritvärde en militär utbildning och anställning ger samt mål och syfte med livgardets arbetsgivarrelationer.

Därefter fick varje arbetsgivare ca 5 minuter på sig att presentera sig själva och vilka jobb de hade att erbjuda.

Slutligen bjöds det på en enklare fika och det fanns möjlighet för företagens HR-personal och rekryterare till mingel och personliga samtal med alla de rekryter och GSS K som deltog på arbetsgivarträffen.

Livgardets idrottshall var dukad till ena halvan som en föreläsningsdel med 350 sittplatser och i andra halvan som en mäss-/mingel-del där arbetsgivarna fick var sitt bord och hade möjlighet att ställa upp sin presentationsmateriel och försöka locka rekryter och soldater till just sitt bord.

Tiden var fördelad med drygt en och en halv (1,5) timme presentationer och ca en (1) timme mingel samt fika.

Arbetsgivarna hade olika tillvägagångssätt att nå ut till och få kontakt med rekryter och soldater. Allt från att vara mer offensiv och gå runt och prata med rekryterna till att stå bakom sitt bord och vänta samt att anordna tävlingar som lockade dem till just den arbetsgivarens bord.

Tidpunkten för genomförandet av arbetsgivarträffen kan man diskutera utifrån hur lång tid rekryterna har kvar på sin utbildning och hur pass mogna de är att ta emot informationen från arbetsgivarna. Det finns både för- och nackdelar med att ha arbetsgivarträffen sent i utbildningen.

Gemensamt i feedback från samtliga arbetsgivare var dock att de tyckte bra om upplägget och tidpunkten i stort och att de gärna deltar vid Livgardets arbetsgivarträff nästa år igen.

Författare: Johan Wormbs, G1 /Regstab
Fotograf: Ulrika Sehlin, Försvarsmakten