Nyheter & Aktiviteter

Okategoriserade
28 november, 2019

Arbetsgivarträff på Försvarsmedicincentrum

Den 28 oktober anordanades en arbetsgivarträff på FömedC för cirka 70 stycken hemvärnsrekryter, som var inne i slutskedet av sin 4 månaders grundutbildning. Under relativt kort tidsförhållande bjöds några Försvarsmaktens samarbetsparters in till Soldathemmet. På plats hade vi representanter från Kriminalvården, BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd), Nobina och Military Work. Rekryterna var indelade i två täter (förmiddag respektive eftermiddag). Soldathemmet var uppdukat med projektor och företagen fick börja med att presentera sig i 10 minuter var. Efteråt bjöds det på fika samtidigt som rekryterna passade på att mingla med arbetsgivarna. Arbetsgivarna hade spridit ut sig i soldathemmet och hade en ”hörna” var att träffa rekryterna och besvara deras frågor samt berätta mer om deras respektive verksamhet.

Rekryterna tyckte att det var en mycket uppskattad aktivitet. Stämningen var bra och rekryterna frågvisa. Vissa av dem hade redan en arbetsgivare att återgå till efter grundutbildningen men flertalet av rekryterna skulle ge sig ut i arbetssökandet. Vi passade därför på att även göra reklam för soldatkarriar.se där Försvarsmaktens samarbetsparters lägger ut sina lediga tjänster.

När de två täterna var avklarade samlade vi arbetsgivarna för en kort utvärdering. De flesta av arbetsgivarna hade tidigare deltagit på arbetsgivarträffar, men för Nobina var detta något helt nytt. Med en bra och positiv utvärdering från Försvarsmaktens samarbetspartners tar vi med oss ny energi för kommande arbetsgivarträffar.

Christine Stormfeldt
FömedC